Rules and Regulations

Rules and Regulations for Membership at


Netherline Virtual Airlines1) Pilot Rules


1.1) You must be a member of IVAO.
1.2) Pilots must submit at least 1 flight per month in order to stay active on the roster.
1.3) Any pilot who needs to be away for a period of more then 1 month must contact staff.
1.4) When flying online, pilots should display good airmanship, fly in a realistic manner, and adhere and comply to the IVAO regulations.
1.5) Never argue with other pilots. If any problems arise, contact a member of staff.
1.6) Your real name is required on the application in order to join.
1.7) When flying online use either your callsing (ex.NHL-...) or the assigned callsing of the flight you make from our events and tour pages.
1.8) When flying online (always of course) never use max sim rate other than 1x.

2) General Rules


2.1) When applying to join the airline, you must adhere to company regulation and policy.
2.2) Keep a civilized manner when communicating with other pilots.
2.3) Read regular the news and visit the forum and facebook pages for updates and to post your messages.
2.4) When any question arise from your side you always may contact a staff member who will reply to you via your given email.

3) Forum and Facebook rules


3.1) No spamming in the forum/Facebook.
3.2) Posting inappropriate content is forbidden.
3.3) Keep in mind that inappropriate use of the forum/Facebook can lead to termination of your membership.
3.4) Also the staff can and will remove inproper statements and post on the forum/Facebook.

4) Company Policy


4.1) When flying, and using NHL callsign please wait 5 to 10 minutes before and after you finished your flight to give our server the time to update your flight.
4.2) We will have downloads for most used AC.
4.3) You are free to fly any AC that you own. No restrictions.
4.5) When flying, use callsign 'Netherline'.
4.6) Add to your IVAO flightplan at the end of Remarks: 'CS/ Netherline'.
4.7) You are free to fly any route you like in the Virtual World.
4.8) We would however ask you to join also our tours and events we will attend.

If you agree with our Rules and Regulations,
you may continue to fill out the register form.
SignUp Button

-------------------------------------------------------------


NEDERLANDSRegels en Richtlijnen voor lidmaatschap


Netherline Virtual Airlines1) Regels voor Piloten


1.1) U moet lid zijn van IVAO.
1.2) Piloten moeten tenminste 1 vlucht per maand maken om actief te blijven op het rooster.
1.3) Elke piloot die voor een periode van meer dan 1 maand afwezig is moet dit mededelen aan de CEO.
1.4) Bij het online vliegen , gedraag je als piloot, vlieg op een realistische manier , en houd U aan de IVAO regels.
1.5) NGa niet in discussie met andere piloten. Indien er problemen ontstaan​​, contact opnemen met een lid de staf.
1.6) Je echte naam is vereist bij het aanmelden om te kunnen deelnemen aan de VA.
1.7) Bij het vliegen on line gebruik ofwel je callsing ( ex.NHL - ... ) of het toegewezen callsing die u via onze evenementen/tour pagina vliegt.
1.8) Bij het vliegen online ( altijd natuurlijk) nooit gebruik van simultatie rate hoger dan 1.

2) Algemene regels


2.1) Bij de aanmelding van de Netherline VA, moet u zich houden aan regels en beleid van de VA.
2.2) Ga op een nette manier om met andere piloten.
2.3) Lees regelmatig het nieuws en bezoek de forum en facebook pagina's voor updates en om uw berichten te posten.
2.4) Wanneer er vragen zijn van uw kant, kunt u altijd contact opnemen met een medewerker die zal u antwoorden via uw opgegeven e-mail .

3) Forum en Facebook regels


3.1) Geen spam in het forum / Facebook.
3.2) Het plaatsen van ongepaste inhoud is verboden.
3.3) Houd in gedachten dat oneigenlijk gebruik van het forum / Facebook kan leiden tot beŽindiging van uw lidmaatschap.
3.4) Ook het personeel kan en zal oneigenlijke mededelingen en posts verwijderenen van het forum / Facebook.

4) Netherline voorschrift


4.1) Bij het vliegen, en het gebruik van NHL roepnaam wacht aub 5 tot 10 minuten voor en na je klaar bent met je vlucht.
Dit om de server de tijd geven om uw ​​vlucht te updaten.
4.2) We zullen downloads voor de meest gebruikte vliegtuigen hebben.
4.3) U bent vrij om een ​​vliegtuig te kiezen die je zelf wilt. Geen beperkingen hierin.
4.5) Bij het vliegen, gebruik roepnaam 'Netherline'
4.6) Op uw IVAO vluchtplan aan het einde van opmerkingen: 'CS / Netherline'
4.7) U bent vrij om elke route te vliegen in de virtuele wereld.
4.8) Wij willen u echter vragen om ook deel te nemen aan onze tours/evenementen die wij organiseren.Als u akkoord gaat met onze regels en richtlijnen,
kunt u doorgaan met het invullen van het aanmeldformulier.SignUp Button

Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6 Slideshow Image 7